JavaScript krävs

JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat.

I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript.

Uppdatera lösenord

Har du glömt ditt lösenord så kontaktar du support.it@ri.se eller ring 010-5165700


Lösenordsregler:

 • Ditt lösenord måste vara minst 12 tecken långt och bestå av tre av följande fyra kriterier:
  • Versaler: A, B, C (undvik Å,Ä,Ö)
  • Gemener: a, b, c (undvik å,ä,ö)
  • Siffror: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • Specialtecken : ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /
 • Du kan inte byta till samma lösenord som du haft de senaste sju gångerna.
 • Lösenordet får inte innehålla ditt fullständiga namn eller användarnamn.